Tee kauppaa kriisin läpi

Koulutusohjelma myynnillisen B2B-markkinoinnin tekemiseen poikkeusoloissa (ja sen jälkeen)

Tämä kriisi ei lopu nopeasti. Epidemian arvioidaan kestävän jopa syksyyn asti. Ja sillä on iso vaikutus lähes jokaisen yrityksen liiketoimintaan, yrittäjän ja henkilöstön toimeentuloon ja lopulta koko maan talouteen, ja sitä kautta aivan kaikkialle. Kuten olette varmasti jo huomanneet.

Tärkeintä on nyt säilyttää asiakkaat, pitää myyntiputken prospektit lämpiminä ja saada uusia liidejä. Edellisissä kriiseissä valtaosa liikevaihdosta ja jopa sen kasvusta tehtiin olemassa olevista asiakkaista. Niin luultavasti nytkin. Tässä kommunikaatio on avainasemassa.

Jos asiakkaita ei saada pidettyä, korona-aikaan sopivia tuotteita tarjottua...  ei yritys välttämättä selviä kriisistä hengissä.

Haluamme omalta osaltamme olla auttamassa Teitä, ja Suomea, pitämään talous pyörimässä. 

Olemme koonneet tähän koulutusohjelmaan kattavan ja tiiviin selviytymispaketin ja tarjoamme sen poikkeuksellisen edullisesti, omakustannushintaan.

Saat koko 11 osaisen koulutusohjelman hinnalla, jolla normaalisti saisit korkeintaan 2 osaa. Ja voit ottaa tiimisi mukaan ilman lisähintaa.

Tee kauppaa kriisin läpi: Koulutusohjelma myynnillisen B2B-markkinoinnin tekemiseen poikkeusoloissa (ja sen jälkeen)

Järjestämme erityisesti B2B-yrityksille suunnatun koulutusohjelman digimarkkinoinnin tekemiseen/käynnistämiseen poikkeustilanteeseen sopivalla poikkeushinnalla ja poikkeusaikataululla. Ohjelman mukana saatte myös tarvittavat työkalut ja asiantuntijatuen 6 kuukaudeksi. Kouluttajana toimii Antti Pietilä.

Ohjelmassa annamme teille kyvyn markkinoida tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehokkaasti asiakkaille, prospekteille ja hankkia uusia liidejä ilman pohjataitoja ja vain vähäisellä ajankäytöllä.

Etenemme ohjelmassa hyvin käytännönläheisesti. Ohjelman aikana:

 • Aloitat sähköpostimarkkinoinnin, jolla luot ja tunnistat myyntimahdollisuuksia asiakkaistasi ja kontakteistasi
 • Korjaat verkkosivut konvertoiviksi, jotta saat tunnistettua vierailijoita ja saat myyntitapaamisia
 • Teet markkinoinnista jatkuvaa ja toistettavaa
 • Automatisoit, jotta myyminen olisi helpompaa

Jokaisen koulutusmoduulin yhteydessä toteutatte jo markkinointia, ja lopuksi olette rakentaneet kattavan markkinointioperaation, joka tuo tuloksia, jota on kevyt pyörittää ja helppo laajentaa. Luotte siis markkinointikoneiston, joka auttaa teitä kriisissä ja sen jälkeen.

Koulutusohjelma soveltuu niin liiketoiminnan vetäjälle, asiantuntijalle, kuin markkinoinnista vastaavallekin. Pohjataitoja ei vaadita, mutta asiakasymmärrystä ja substanssiosaamista on syytä olla (ainakin tiimissä).

Voit myös ottaa yrityksestäsi 1-2 kolleegaa mukaan ilman lisäkustannusta.

Näin korona-aikana kaikki vedetään verkon yli. Voit siis osallistua kotisohvalta, ilman vaaraa tartunnoista.

Koulutusohjelma soveltuu yrityksille, jotka myyvät tuotteita, palveluita tai monimutkaisempia ratkaisuja organisaatiolle Suomessa tai ulkomaille.


KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

Koulutusohjelma sisältää 5 koulutusta, 2 yrityskohtaista valmennusta, asiantuntijatuen, työkalut ja käyttöönottopalvelun sekä 2 bonuskoulutusta, eli yhteensä 11 osaa.

Koulutusohjelmaan kuuluu:

Koulutukset:
1. Intro: yleiskuva ja valmiudet [K1]
2. Sähköpostimarkkinoinnin aloittaminen [K2]
3. Verkkosivuilta liidejä myyntiin ja markkinointiin [K3]
4. Markkinoinnista jatkuvaa [K4]
5. Myynnin automaatio [K5]

Valmennukset:
6. Valmennus: Suunnitelma [V1]
7. Valmennus: Lukot auki [V2]

Työkalut:
8. Loyalistic-markkinoinnin automaatio
9. Käyttöönottopalvelu [T2]

Bonus-koulutukset:
10. Verkkolöydettävyys ja sosiaalinen media (Jarno Wuorisalon kanssa) [B1]
11. Videot, podcastit, webinaarit, etätapaamiset: Kuinka vaikutat henkilökohtaisesti kun tilaisuudet ja tapahtumat ovat pois pelistä [B2]

Koulutukset

Koulutukset pidetään livenä maanantaisin ja nauhoitus saatavissa tiistaiaamuna. Ei siis huolta, jos et pääse livekoulutukseen. Muista, että asiantuntijatuki on käytössäsi koko ohjelman ajan, joten voit esittää kysymyksiä koko ajan, ei pelkästään live-koulutuksessa.

Saat jokaisessa koulutuksessa opin sekä selkeät tehtävät, joilla teet markkinointia heti.

Yleiskuva ja valmiudet [K1]: Käymme aluksi läpi mitä ollaan rakentamassa, miksi sitä ollaan tekemässä, miten sen voi virittää erilaisiin tarpeisiin ja myös ihan käytännön asioita koulutukseen ja työkalun käyttöönottoon liittyen.

 • Opitaan pohjataitoja, jotta seuraavien vaiheiden toteuttaminen on helppoa.
 • Saadaan työkalut käyttöön, jotta seuraavien moduuleiden aikana saadaan heti tuloksia

Livekoulutus 20.4.2020 klo 12-14. Nauhoitus saatavilla seuraavasta aamusta. 

Sähköpostimarkkinoinnin aloittaminen [K2]: Aloitamme viestimisestä asiakkaille ja prospekteille. Luomme sähköpostimarkkinointia, jolla pysytään asiakkaiden ja prospektien mielessä ja pidetään heidät ajan tasalla tilanteesta ja uusista tuotteista.

Käydään läpi miten viestitään mm. 

 • kriisin vaikutuksista yrityksen toimintaan
 • Asiakkaiden pitäminen: arvon tuottaminen, tuotteen/palvelun mieltäminen välttämättömäksi.
 • Lisämyynti ja uudet kriisiin sopivammat  tuotteet/palvelut/toimintatavat...
 • Prospektien pitäminen lämpimänä kun he peruuttavat ja siirtävät tapaamisia (pelaavat aikaa)
Eräs asiakas lähetti näillä opeilla juuri sähköpostin, jolla sai yhden merkittävän kaupan ja kymmeniä kvalifioituja liidejä.

Livekoulutus 27.4.2020 klo 12-14. Nauhoitus saatavilla seuraavasta aamusta. 

Verkkosivuilta liidejä myyntiin ja markkinointiin [K3]: Seuraavaksi laitamme verkkosivut kuntoon liidien saamista varten. Luomme kaksi hunajapurkkia ja lisäämme toimintakehotteet oikeisiin kohtiin verkkossivuillenne. 

 • Ensimmäisessä tehtävässä rakennatte liidejä sähköpostilistalle (ja 5. Moduulissa myynnille hoivattavaksi) nappaavan hunajapurkin, eli nopeasti laadittavan ladattavan sisällön ja sille laskeutumissivun.
 • Toisessa tehtävässä muotoilette myyntitapaamisen/tarjouspyynnön asiakkaalle houkuttelevaan muotoon ja laaditte sille laskeutumissivun.
 • Lopuksi lisäätte verkkosivuillenne näiden toimintakehotteet tai -lomakkeet.
Eräs asiakas sai jo samana iltapäivänä enemmän liidejä kuin yleensä kuukaudessa.

Käymme läpi myös hunajapurkkien ja toimintakehotteiden käyttämistä tilaisuuksien, kuten webinaarien markkinoinnissa sekä helpon lisämyynnin aikaansaamisessa mm. sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä.

Livekoulutus 4.5.2020 klo 12-14. Nauhoitus saatavilla seuraavasta aamusta. 

Markkinoinnista jatkuvaa [K4]: Tässä moduulissa nostamme markkinoinnin satunnaisesta jatkuvaksi (myynnin)tekemiseksi, sillä yksittäisillä kampanjoilla saadaan harvoin tuloksia, eikä ainakaan jatkuvia tuloksia kun taas systemaattisella markkinoinnilla saan enemmän myyntiä ennen kaikkea jatkuvasti. Mietimme siis askelmerkit hieman pidemmälle, luomme pohjan kokeiluille ja hahmotamme mihin suuntaan operaatiota voi laajentaa. Käymme läpi myös millaisilla prosesseilla tekeminen on merkittävästi vaivattomampaa.

Tuloksien saamiseksi on hahmotettava kaksi faktaa:

 • Et voi vaikuttaa siihen, miten asiakkaat ajattelevat, mutta voit vaikuttaa mistä he ajattelevat (pitävät siis aiheesi mielessä)
 • Asiakas ei tunne, tykkää eikä luota ennen kuin hän on saanut vähintään 7 kosketusta yritykseenne. B2B:ssä luottamus on luotava kaikkiin päätökseen osallistuviin henkilöihin.

Tämän moduulin jälkeen osaatte pyörittää systemaattista markkinointia minimaalisella viikkotyömäärällä.

Livekoulutus 11.5.2020 klo 12-14. Nauhoitus saatavilla seuraavasta aamusta. 

Myynnin automaatio [K5]: Tässä moduulissa automatisoimme liidien ja prospektien hoivaamista, sekä käsittelemme sitä miten nyt valmiiksi rakennettua operaatiota kiihdytetään.

Rakennamme siis 3. moduulissa rakennetuille hunajapurkeille automaattiset sähköpostisarjat, eli hoito-ohjelmat. Opitte minkälaiset sähköpostit hoito-ohjelmaan kannattaa laatia. Tämän pohjalta laaditte tehokkaat, mutta helposti kirjoitettavat sähköpostit kumpaankin hoito-ohjelmaan.

Näillä hoito-ohjelmilla pystytte hoivaamaan asiakkaita automaattisesti lämpimämmäksi myynnille. Samalla myyjänne näkevät ketkä ovat kiinnostuneimpia ja voivat kontaktoida heitä pikaisesti.

Hunajapurkkien avulla sivuston vierailijoita saadaan muutettua arvokkaiksi uusiksi liideiksi ja hoito-ohjelmilla heitä voidaan lämmittää valmiimmiksi myynnille, eli nk. myyntiliideksi.  Kun nämä on kunnossa, aukeaa mahdollisuus hankkia lisää vierailijoita vaikkapa maksetulla Facebook, Google tai LinkedIn-mainonnalla.

Käymme läpi erilaisia ilmaisia että maksullisia keinoja hankkia lisää vierailijoita, miten toimintaa mitataan ja miten sitä kannattaa ohjata.

Livekoulutus 18.5.2020 klo 12-14. Nauhoitus saatavilla seuraavasta aamusta. 

Yrityskohtaiset valmennukset ja asiantuntijatuki

Koulutuksen lisäksi ohjelmaan kuuluu yrityskohtaiset valmennussessiot sekä asiantuntijatuki koko ohjelman eli 6 kk ajan.

Yrityskohtaisissa valmennuksissa konsultoin teitä tarpeenne mukaisesti. Alustavasti valmennukset on teemoitettu seuraavasti:

Valmennus 1: Suunnitelma [V1]: Ensimmäisessä valmennuksessa autan teitä suunnittelemaan markkinointioperaationne osat. Laadimme mm. suunnitelmaa lähetettävien sähköpostien aiheista, ideoimme hunajapurkin sisältöä sekä muotoilemme myyntitapaamisenne niin, että asiakas haluaa sellaisen varata verkkosivuiltanne.

Huomioin erityisesti kykynne ja mahdollisuutenne, jotta löydämme keinot saada tuloksia kaiken kiireen keskelläkin.

Valmennus 2: Lukot auki [V1]: Toisessa valmennuksessa jatkamme siitä mihin edellisessä jäimme. Olette jo päässeet pidemmälle. Käymme läpi mitä olette saaneet aikaiseksi ja autan parantamaan niitä. Puhumme luultavasti myös siitä, miten jokin teille vaikeaksi osoittautuneeseen asiaan löydetään teille sopiva tai ymmärrettävämpi kiertoratkaisu.

Asiantuntijatuki [A1]: Autan sähköpostilla koko ohjelman 6 kuukauden ajan teitä eteen nousevissa kysymyksissä. Tiimini auttaa lisäksi teknisemmissä kysymyksissä.

Tyyppisiä kysymyksiä on mm.

 • Mitä meidän kannattaa tilanteessa X tehdä?
 • Olemme suunnitelleet tällaista operaatiota, onko siinä järkeä? Ja miten sitä voisi vielä parantaa?
 • Emme oikein ymmärrä, mikä tässä operaatiossa on vikana?
 • Kirjoitimme tällaisen sähköpostin/blogin/hunajapurkin, osuuko se mielestäsi asiakkaan hermoon, vai onko se liian/liian vähän myynnillinen?
 • Emme osaa tehdä X, miten se tehdään?

Työkalut

Saat lisäksi käyttöön tarvittavat työkalut ohjelman ajaksi. Lisäksi tarvitset ainoastaan verkkosivut.

Loyalistic -markkinoinnin automaatio [T1]: Ohjelman mukana saat Loyalistic Plus -ohjelmiston käyttöönne 6 kuukaudeksi, josta löytyy tarvittavat työkalut koulutusohjelmassa luotavan markkinoinnin toteuttamiseksi. 

Tiimimme tukee teitä sen käyttöön liittyvissä kysymyksissä suomeksi. 

Käyttöönottopalvelu [T2]: Saat myös erillisen käyttöönottopalvelun, jossa teemme asetukset sekä sivu- ja sähköpostipohjat puolestanne, eli pääsette tekemään markkinointia heti ilman käyttöönottovaivaa.

Bonus-koulutukset

Bonus-koulutusten ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Verkkolöydettävyys ja sosiaalinen media [B1]: Vedän Jarno Wuorisalon kanssa koulutuksen, jossa käsittelemme verkkolöydettävyyttä (SEO) ja sosiaalista mediaa, ja niiden käyttöä koulutusohjelmassa rakennetun markkinoinnin tehostamisessa. Käymme läpi myös muutamia hyödyllisiä ilmaisia ja lisämaksullisia työkaluja, joita voi käyttää verkkolöydettävyyden ja some-näkyvyyden parantamiseen. 

Jarno Wuorisalo on Cuutio Softwaren perustaja ja toimitusjohtaja, sekä Suomen johtavia verkkolöydettävyyden asiantuntijoita.

Videot, podcastit, webinaarit ja etätapaamiset [B2]: Kun fyysiset tapaamiset ja tilaisuudet ovat pois pelistä, miten digitaalisia keinoja käytetään korvaamaan. Käyn läpi ensin yleisellä tasolla kuinka eri keinot sopivat osaksi myyntiänne ja markkinointianne. Sitten käyn läpi käytännönläheisesti video- ja audiopodcastin sekä webinaarin tuottamisen ja markkinoinnin.


Kouluttajana Antti Pietilä

Olen Antti Pietilä, ohjelmistoyrittäjä, B2B-markkinoinnin asiantuntija, vaikuttaja ja Loyalistic Oy:n perustaja. Autan vuosittain kymmeniä yrityksiä ja koulutan satoja henkilöitä kasvattamaan myyntiä kotimaassa ja kansainvälisesti digitaalisia markkinointikeinoja käyttäen. 

Podcastin ja SaaS-yritysten klubin isäntinä pääsen haastattelemaan menestyneimpiä tekijöitä ja parhaita asiantuntijoita, ja tuomaan heidän menestysreseptit sinun käyttöösi.

Vastaan yksin, kaiken muun ohella, Loyalisticin markkinoinnista. Teen muutamassa tunnissa sen, mihin muut tarvitsevat tiimin. Salaisuus löytyy prosessista, jonka opit osana koulutusta. Näin sinäkin voit tehdä systemaattista ja ammattimaista markkinointia kaiken kiireen keskellä.


HINTA

Ohjelma tulee myöhemmin myyntiin 2450 eur + alv hinnalla, mutta haluamme omalta osaltamme auttaa yrityksiä ja tarjoamme nyt ohjelman poikkeuksellisesti omakustannushintaan: kahdessa erässä à 400 eur + alv tai yhdessä erässä 780 eur + alv per yritys.

Voit siis ottaa tiimisi mukaan ilman lisämaksua.

Laskutus 1. koulutuksen jälkeen maksuehdolla 14 pv netto. Toinen erä toukokuussa.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsen? Täytä kumppanikoodiksi OEB jäsenalennusta varten. Onko teillä jo Loyalistic käytössä? Täytä kumppanikoodiksi Loyalistic.

Epävarma? Voit perua osallistumisen veloituksetta ensimmäisen koulutuksen jälkeen.

ILMOITTAUDU OHEISELLA LOMAKKEELLA

Toimi nopeasti, paikkoja rajoitetusti.


KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Kirjoitustaito: millaista kirjoitustaitoa markkinoinnin toteutukseen tarvitaan?

Jos olet työssäsi tottunut kirjoittamaan sähköposteja ja tarjouksia, kirjoitustaito tulee tuskin ongelmaksi. Tekstinkäsittelyohjelmien oikoluku auttaa korjaamaan virheet. Sanan säilän hallinnasta ei toki ole haittaa, mutta tärkeintä on kuitenkin asiantuntemus.

Tulokset: millaisia tuloksia voimme odottaa?

Koulutusohjelmassa rakennettavalla markkinoinnilla pyritään turvaamaan tulevaisuus tässä poikkeustilanteessa seuraavilla tavoitteilla:

 1. Asiakkaiden nykyisten ostojen säilyttäminen
 2. Lisämyynti asiakkaille sekä uudet tilanteeseen sopivammat tuotteet/palvelut
 3. Prospektikannan säilyttäminen ja lämpimänä pitäminen kun myyntisyklit pitenevät
 4. Uusien liidien saaminen

Jokaisella yrityksellä on aina jossain määrin erilaiset prioriteetit, tarpeet, tavoitteet ja tilanne. Niinpä käymme jo intro-moduulissa läpi kuinka koulutusohjelmassa rakennettava markkinointi voidaan sovittaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin. Opittavat keinot ovat kaikille relevantteja, eroja tulee lähinnä painotuksissa, käyttötilanteissa ja sisällössä. Autan yrityskohtaisissa valmennuksissa sovittamaan operaation siten, että saatte siitä niitä tuloksia, jotka ovat teille tärkeimmät.

Ajankäyttö: Kuinka paljon aikaa tähän kuluu? Voiko edetä omaa tahtia?

Ohjelman koulutusosuus kestää n. 1,5 kuukautta, jolloin koulutukseen kannattaa varata 2 h ja markkinoinnin tekemiseen ainakin 2 h per viikko. Valmennuksiin on hyvä varata 2 h / kerta.

Voitte edetä omaa tahtianne, sillä koulutukset tulevat saataville myös nauhoitteena eikä edellisen viikon tehtävän suorittaminen yleensä ole edellytys seuraavan viikon markkinointitehtävän suorittamiselle.

Kesto: Kauanko ohjelma kestää?

Ohjelma kestää 6 kuukautta, josta koulutusvaihe noin 1,5 kuukautta. Teette jo toisella viikolla markkinointia.

Tuki: Millaista tukea saa?

Pidämme jokaisen yrityksen kanssa kaksi yrityskohtaista valmennussessiota, jossa keskitymme juuri teidän konsultointiin ja valmentamiseen.

Tuen tiimini kanssa sähköpostilla lisäksi koko ohjelman aikana teitä. Vastaan itse markkinointiinne liittyviin kysymyksiin, tiimini taas teknisempiin kysymyksiin.

Yritys: Minkälaiset yritykset hyötyvät?

Kaikki, jotka myyvät (tai voisivat myydä) asiantuntemusta suoraan (esim. konsultit) tai asiantuntemuksella tuotteita, palveluita tai ratkaisuja. Käytännössä siis lähes kaikille, jotka myyvät toisille organisaatioille (B2B) ja tietyin poikkeuksin kuluttajille myyville yrityksille. Ohjelma voi soveltua myös muille kuin yrityksille (kuten järjestöt), joille on tärkeää pitää yllä asiakassuhteita tässä vaikeassa tilanteessa.

Kansainvälistyvä yritys: Sopiiko ohjelma kansainvälistyvälle yritykselle?

Kyllä. Erinomaisesti. Emme erityisesti käsittele kansainvälistymiseen liittyviä erikoistapauksia koulutuksen puolella, mutta niitä voidaan käsitellä yrityskohtaisessa valmennuksessanne. Loyalistic-tuotteella on mahdollista tehdä markkinointia usealla kielellä, usealla markkinalle.

Rooli: Millaiselle henkilölle ohjelma soveltuu?

Koulutusohjelma soveltuu niin liiketoiminnan vetäjälle, asiantuntijalle, kuin markkinoinnista vastaavallekin.

Taidot: Mitä taitoja tarvitaan?

Pohjataitoja ei vaadita, mutta asiakasymmärrystä ja substanssiosaamista on syytä olla (ainakin tiimissä).

Ohjelma soveltuu siis vaikkapa yrittäjälle, toimitusjohtajalle tai myyvälle asiantuntijalle. Ohjelma on kuitenkin laadittu siten, että se on samalla relevantti myös kokeneellekin markkinoinnin vetäjälle.

Työkalut: Mitä työkaluja/työkaluosaamista tarvitaan? 

Koulutusohjelmassa oletamme, että teillä on webbisivut ja pystytte tekemään niihin pieniä muutoksia.

Muita lähtövaatimuksia ei ole.

Ohjelma on suunniteltu niin, että hyviin tuloksiin pääsee ilman erikois- tai työkalutaitoja, mutta niitä voi käyttää hyödykseen. Se on siis relevantti niin aloittelijalle kuin useimmille markkinoinnin ammattilaisillekin.

Jatko: Mitä tapahtuu 6 kk jälkeen, erityisesti Loyalistic-tuotteen osalta?

Koulutusohjelma kestää tosiaan 6 kuukautta, josta koulutukset alussa noin 1,5 kuukautta. Loyalistic-ohjelmisto on käytössänne ohjelman ajan. Otamme yhteyttä koulutusohjelman loppupuolella ja kysymme kiinnostustanne jatkaa tuotteen käyttöä hinnaston mukaisesti. Sopimus ei siis jatku automaattisesti, mutta teidän ei toisaalta tarvitse muistaa sitä uusiakaan. Me olemme yhteydessä.

Loyalistic: Onko Loyalisticia pakko käyttää?

Ei. Koulutusohjelman opit on sovellettavissa myös muihin vastaaviin työkaluihin. Suosittelemme, että teet harjoitukset kuitenkin ensin Loyalisticilla, jossa kouluttajan on helpompi kommentoida niitä, ja siirrät ne julkaisua varten käyttämääsi työkaluun.

Kieli: Millä kielellä koulutus, materiaalit, tuote ja tuki on saatavilla?

Koulutus tapahtuu suomeksi, mutta osa kalvoista, Loyalistic-tuote ja sen tukimateriaali ovat englanniksi. Valmennusta ja tukea saa suomen lisäksi myös englanniksi.

Lisäpalvelut: Tarvitsemme enemmän apua, onnistuuko?

Toki! Laita viestiä, niin keskustellaan tarpeestanne erikseen. 

Suosittelen kuitenkin, että ilmoittaudutte mukaan ja katsot intron jälkeen, tarvitsetteko todella lisäapua. Uskon nimittäin, että koulutusohjelma riittää.

ILMOITTAUDU OHEISELLA LOMAKKEELLA

 

Toimi nopeasti, paikkoja rajoitetusti.